Events

Цели на работилницата:

  • Запознавање со концептот на менаџирање на проект
  • Запозавање со компетенции за добро менаџирање на проект
  • Разбирање на различни стилови на комуникација

 

Зошто:

Работилницата ќе овозможи младите да се запознаат со концептот на проектно менаџирање и проектниот циклус, односно кои се чекорите до успешно реализирање на еден проект. Кои способности и кои се улогите на проектниот менаџер при спроведување на еден проект. Понатаму како проектниот менаџер треба да комуницира, кои се стиловите при комуникација и како влијае комуникацијата во работата и успешноста на еден проект.

 

КАКО:

За да се регистрирате, следете го линкот: