Патувачкиот Претприемнички  Караван продолжува со својата мисија и во Крива Паланка на 08.11.2017 . со почеток во 11 часот.

Патувачкиот Претприемнички Караван е дел од низа активности во рамките на проектот Shift – кон онлајн и офлајн заедница за претприемништво. Главната цел на проектот е промоција на концептот на социјално претприемништво и поттикнување на создавање на социјални претпријатија во пограничната зона, преку овозможување на иновативни и интерактивни алатки за неформално образование,кои ќе овозможат развивање и унапредување на знаења и вештини кај невработената популација, особено кај младите и припадниците на маргинализираните заедници.

Главната цел на караванот ќе биде да се понудат работилници кои ќе работат на градење на капацитетите на локалните заедници, како и да им се обезбеди можност за развивање на претприемачките вештини, знаење и компетенции.

За сите оние коие не се во можност да дојдат да не посетат настан ќе биде закачен преку онлајн стриминг на кој ќе можете да не следите

Повеќе за линкот